Hľadáme nových kolegov

Do nášho tímu hľadáme od novú kolegyňu logopedičku. V prípade záujmu kontaktujte PaedDr. Andreu Matejcovú, tel. č. +421 908 846 515, andrea.matejcova@logo-centrum.sk. Tešíme sa na Vás.

Usmernenie k organizácií a podmienkam prevádzky pre zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v školskom roku 2022/2023 v čase pandémie COVID-19.

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Chorvátsky Grob je školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Od 1.9.2015 je zaradené v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, č. rozhodnutia: 2015-9880/27907:4-100B. 

V našom zariadení poskytujeme logopedickú, psychologickú a špeciálno-pedagogickú starostlivosť deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením, s prioritným zameraním na deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a vývinovými poruchami. Našimi klientmi sú deti od raného veku po dovŕšenie 15 rokov a ich rodiny. Pracujú s nimi kvalifikovaní odborníci v oblasti logopédie, psychológie a špeciálnej pedagogiky, ktorí naďalej pravidelne absolvujú ďalšie aktuálne vzdelávania. 

Sme tu pre vás

          Po         8:00 - 18:00

          Ut         8:00 - 18:00

          St          8:00 - 18:00

          Št          8:00 - 18:00

          Pi          8:00 - 15:00

          So         zatvorené

          Ne        zatvorené


Kontaktný formulár

Vaše osobné údaje budú spracované v zmysle nariadenia GDPR - ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov.