Dôležitý oznam

Zriaďovateľ Súkromného CŠPP Hrudky 71, Chorvátsky Grob oznamuje, že vzhľadom k reforme poradenského systému realizovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR sa Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva Hrudky 71, Chorvátsky Grob transformuje s platnosťou od 1. januára 2023 na 

Súkromné centrum poradenstva a prevencie Hrudky 71, Chorvátsky Grob.

SCPP Hrudky 71, Chorvátsky Grob oznamuje všetkým svojím klientom zaevidovaným do 31.12.2022, že starostlivosť im bude poskytovaná aj naďalej od 1.1.2023.

  

                                            PaedDr. Andrea Matejcová

                                                                                                                                                                                   zriaďovateľ

Súkromné centrum poradenstva a prevencie Chorvátsky Grob je školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Od 1.9.2015 je zaradené v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, č. rozhodnutia: 2015-9880/27907:4-100B. 

V našom zariadení poskytujeme logopedickú, psychologickú a špeciálno-pedagogickú starostlivosť deťom a žiakom, s prioritným zameraním na deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a vývinovými poruchami. Našimi klientmi sú deti a žiaci od raného veku až po ukončenie prípravy na povolanie a ich rodiny. Pracujú s nimi kvalifikovaní odborníci v oblasti logopédie, psychológie a špeciálnej pedagogiky, ktorí naďalej pravidelne absolvujú ďalšie aktuálne vzdelávania. 

Sme tu pre vás

          Po         8:00 - 18:00

          Ut         8:00 - 18:00

          St          8:00 - 18:00

          Št          8:00 - 18:00

          Pi          8:00 - 15:00

          So         zatvorené

          Ne        zatvorené


Kontaktný formulár

Vaše osobné údaje budú spracované v zmysle nariadenia GDPR - ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov.